Autorska prava

Internet sajt www.bezanijskakosa.com i njegov kompletan audio-vizuelni i tekstualni sadržaj su autorsko pravo tj.  privatna svojina  njegovog autora i web-mastera (vlasnika), osim gde je to drugačije navedeno. Pomenuti sadržaj nije dozvoljeno koristiti bez pisane dozvole vlasnika sajta www.bezanijskakosa.com. U slučaju narušavanja prava intelektualne svojine, vlasnik ovog sajta će na zakonski način zaštititi svoja prava, uključujući i krivično gonjenje.

Izuzeće autora od odgovornosti

Internet sajt www.bezanijskakosa.com koristite na sopstveni rizik te njegov vlasnik nije odgovoran za eventualnu nematerijalnu i materijalnu štetu koja ima bilo kakve veze sa korišćenjem ovog internet sajta i njegovog sadržaja.

Linkovi ka sajtovima trećih lica

Linkovi koji sa ovog sajta vode ka sajtovima trećih lica, uključujući i one koji se koriste za potrebe dodataka sajtu, nisu u direktnoj vezi sa vlasnikom ovog sajta i koristite ih na sopstveni rizik.

Vlasnik  sajta www.bezanijskakosa.com ne garantuje njegovo besprekorno funkcionisanje, a eventualne tehničke greške u njegovom funkcionisanju će biti blagovremeno uklonjene.

Komentarisanje članaka

Komentarisanje objavljenih članaka na sajtu zahtevaju prethodno odobrenje urednika. Komentare trenutno mogu ostavljati samo registrovani korisnici sajta www.bezanijskakosa.com.

Svi komentari čiji sadržaj odstupa od pravila civilizovanog ponašanja neće biti odobreni za prikaz. Svaki pokušaj uvrede na rasnoj, nacionalnoj, verskoj, seksualnoj te svakoj drugoj osnovi, strogo će biti sankcionisani neobjavljivanjem i brisanjem komentara kao i trajnim banovanjem registrovanog korisnika.

Promocije političkih stranaka putem komentara (tzv. internet botovanje) nisu dozvoljene u bilo kojem obliku. Sve što odudara od konstruktivne kritike određenih vesti, javnih ličnosti i relnih događaja koji nisu direktno vezani za naselje Bežanijska kosa i sl., smatraće se neprimerenim.

Komentari korisnika sajta www.bezanijskakosa.com  ne predstavljaju lično mišljenje i stavove vlasnika sajta, već osoba koje komentare ostavljaju.

Politika privatnosti

Svi podaci koje ostavite na ovom sajtu biće maksimalno zastićeni. Email adresa koja je potrebna za registraciju korisnika neće biti upotrebljena/zloupotrebljena u bilo kakve druge svrhe osim za potrebe funkcionisanja ovog sajta. Pri  registraciji niste dužni da ostavljate svoje pravo ime i prezime, dovoljan je pseudonim pod kojim ćete pisati kometare.

 

Zahtev za korišćenje sadržaja sajta www.bezanijskakosa.com

email adresa:

portal.bezanijskakosa[at]protonmail.com

Napomena – ako na vaš zahtev ne bude pozitivno odgovoreno ili uopšte odgovoreno u roku od 15 dana, to znači da nemate dozvolu za objavljivanje sadržaja sa sajta www.bezanijskakosa.com

 

Uslovi korišćenja sajta www. bezanijskakosa.com su podložni promenama bez prethodne najave.

 

U Beogradu, 28. juna 2020. godine