Ako zavirite u jednotomni Rečnik Matice srpske i u njemu potražite značenje izraza “spolja gladac iznutra jadac”, saznaćete da se on koristi u slučajevima kada se kaže da je nešto na izgled lepo i dobro, a u stvari je u suštini ružno i rđavo.

Trenutno odlagalište smeća u sklopu pijace Bežanijska kosa je toliko rđavo i ružno, da se jednostavno nije moglo u potpunosti uklopiti u našu početnu zamisao da ga opišemo navedenim izrazom.

Drugim rečima, ono nema “gladac” već samo “jadac”. I spolja i iznutra.

Spolja i iznutra jadac

Zato smo se poslužili jednim, uslovno rečeno, malim trikom da bismo taj “gladac” stvorili. Procenite sami koliko smo bili uspešni u tome.

Spolja gladac

 

Iznutra  jadac

Na ovom primeru jasno vidite da je čak i iz potpuno ružnih stvari moguće izvući nešto lepo i dobro. A o tome da li je lepota u oku posmatrača nekom drugom prilikom.

BKOstavite komentar