BUS PLUS GODIŠNJE KARTE ZA STARIJE
Foto: www.bezanijskakosa.com

Godišnje personalizovane elektronske “Bus Plus” karte za korisnike starije od 65 godina i kojima rok zamene ističe krajem 2022. godine.

Za izdavanje su potrebna sledeća dokumenta:

  • Fotokopija lične karte (original na uvid)
  • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) – (original na uvid)
  • Za interno raseljena lica: fotokopija lične karte (adresa mora biti sa teritorije AP Kosova i Metohije) – (original na uvid),fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) – (original na uvid) i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine (original na uvid)

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (3 godine) / Trajna (3 godine)

Kartica se dopunjuje jednom godišnje. Dopuna važi od 1.1. do 31.12. tekuće godine

Izdavanje duplikata:

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. U slučaju neposedovanja važeće lične karte, odobreno je izdavanje duplikata kartice i na osnovu pasoša.

Napomena:

Za sva lica, osim izbeglica i interno raseljenih lica, obavezno je da imaju prebivalište u Beogradu.

Cenovnik

Cena dopune personalizovane elektronske “Bus Plus” karte za korisnike starije od 65 godina iznosi 407.00 din. Dopuna važi na svim linijama u sve četiri zone, osim na ekspres linijama, minibus ekspres linijama i u noćnom saobraćaju 00-04h.

dubinsko-pranje

BKOstavite komentar