Kada se spomenu javni izvršitelji, prva asocijacija jesu neplaćene komunalne usluge. Često nam se desi da smo ubeđeni da izvršitelj nije u pravu i da ne dugujemo ono za šta nam je ispostavljen račun. Da li je to zaista tako? Pokušaćemo na najjednostavniji način da damo odgovor na to pitanje.

Prva stvar, koju je potrebno da znamo jeste šta uraditi ukoliko ne dobijemo račun za neku komunalnu i sličnu uslugu (struja, voda, toplotna energija, iznošenje smeća, tv i internet) za protekli mesec. Većina građana misli da je preduzeće koje pruža uslugu dužno da proveri da li je izdati račun zaista i dostavljen, ali to nije slučaj. Dakle, ako u uobičajeno vreme niste dobili račun za neku od ovih usluga, po važećim propisima, vaša je obaveza da odete do prve poslovne jedinice i zatražite svoj račun, kako biste ga platili u roku.

Mnogi građani će na to reći da to nije ispravno. Ako objektivno sagledamo situaciju i broj korisnika usluge npr. iznošenja smeća, videćemo da ni u državama, u kojima sve funkcioniše kako treba, nije moguće da jedno preduzeće ima uvid u podatak, koji korisnik je zaista primio račun, a kome su komšije isti bacile, jer je slučajno završio u njihovom sandučetu. Stoga vam preporučujemo da svoje uplate za komunalne usluge proveravate na svakih šest meseci, jer većina preduzeća, koja te usluge pružaju, pokreće izvršni postupak nakon tog perioda. Ukoliko u tom roku pronađete neplaćeni račun, neće vas boleti glava zbog izvršitelja.

Nekada su preduzeća bila u obavezi da vas pre pokretanja postupka upozore na neplaćene račune, ali po važećem Zakonu o izvršenju i obezbeđenju to više nije slučaj i ako nakon tih uobičajenih šest meseci niste platili neki račun, protiv vas će biti pokrenut izvršni postupak i uskoro sledi vaš susret sa javnim izvršiteljem. Ukoliko dođe do toga, budite spremni da za dug od 1000 dinara platite troškove izvršnog postupka od minimalno 4800 dinara. Vrlo često će ti troškovi biti udvostručeni, pa čak i utrostručeni, ukoliko ste imali nesreću da postupak protiv vas vodi nesavestan izvršitelj. Obaveza izvršitelja je da vam dostavi rešenje o izvršenju, koje će vas koštati 4800 dinara (uz glavni dug za komunalne i slične usluge). Ukoliko je izvršitelj savestan, poslaće vam to rešenje na kućnu adresu, a ukoliko nije to rešenje će okačiti na oglasnu tablu i smatra se da vam je to rešenje uručeno nakon 8 dana.

Ukoliko niste primili rešenje, propustićete rok da izjavite žalbu na rešenje, ukoliko smatrate da ne dugujete taj novac i zato obavezno uvek preuzmite tzv. sudsku poštu, jer ćete u protivnom sebe lišti određenih prava. Ako ni nakon donošenja rešenja ne platite svoj dug, izvršitelj će doneti zaključak o sprovođenju izvršenja, to vam naplatiti još 4800 dinara minimalno i tako vaš dug od 1000 dinara postaje dug od 10600 dinara. I sada, ako zaista dugujete taj novac, onda vam druge nema, nego da svoj, sada već udesetostručeni, dug platite. Ukoliko ne dugujete novac, onda ćete, naravno, biti opravdano besni, a na zaključku će pisati da nemate pravo žalbe, a to nije istina i kada to napišu izvršitelji krše Ustav RS, koji jasno kaže da svako ima pravo na žalbu.

Stoga, ako ste sigurni da ne dugujete novac, olovku u ruke i napišite žalbu nadležnom sudu i ista će biti usvojena. Ovakva situacija se najčešće javlja kada preduzeća koja pružaju komunalne usluge propuste da podnesu predlog za izvršenje u roku, te pokušaju da naplate i zastarela potraživanja. Zastarelost nije nešto što sprečava vođenje postupka, jer se na nju pazi samo ukoliko vi, kao dužnici, istaknete prigovor zastarelosti. Kada smo već kod zastarelosti, da napomenemo i koji su to rokovi potrebni za zastarelost naplate komunalnih usluga. Pravo preduzeća da naplati komunalnu i sličnu uslugu zastareva za godinu dana, kada su dužnici fizička lica (građani), a za tri godine kada su u pitanju pravna lica (preduzeća, organizacije).

Može vam se desiti da vam rešenje ili zaključak stignu i tri godine nakon nastanka duga, pa ćete pomisliti da je isti zastareo, ali najčešće to nije slučaj, jer je preduzeće na vreme pokrenulo postupak pred nadležnim izvršiteljem, ali je ovaj bio neažuran i rešenje doneo nakon dužeg vremena, čime u nezgodan položaj dovodi i poverioca i dužnika. Zastarelost potraživanja nastupa godinu dana, odnosno tri godine, od dana kada je preduzeće imalo pravo da traži plaćanje izvršene usluge, ali samo pod uslovom da u tom roku nije preduzelo nikakvu radnju, odnosno nije podnelo predlog za izvršenje, a to se u praksi retko dešava.

Kod ove teme važno je spomenuti i jednu u praksi čestu situaciju, a to je kad vam stigne rešenje o izvršenju za komunalne usluge u stanu koji ste prodali i to uglavnom nije stiglo greškom, već zato što ste propustili da prijavite činjenicu da više niste vlasnik stana na koji se usluga odnosi. Nemojte se nikad oslanjati na novog kupca, već sami idite i prijavite tu promenu za sve komunalne i slične usluge, da ne biste bili neprijatno iznenađeni.

I na kraju koja reč o izvršiteljima. Kao i u svim profesijama i među njima ima savesnih i nesavesnih ljudi i pogrešno je u startu gledati apsolutno negativno na to zanimanje, jer ne znate kada će vama biti potrebna usluga istog. Naime, izvršitelji se ne pojavljuju samo kada treba nekoga izbaciti iz stana ili mu naplatiti dug za neplaćene račune, već i kada treba sprovesti neke druge odluke suda, kao npr. dug za alimentaciju ili ugovor o kupoprodaji. Svaka presuda koju sud donese se mora izvršiti i nekada su to izvršenje sprovodili sudski izvršitelji, koji su bili službenici suda, a danas su to javni izvršitelji. Druga je tema, da li su troškovi izvršitelja previsoki i da li su zaista i nastali.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom bar donekle razjasnili neke nejasnoće vezane za ovu temu, kao i da vam neće biti potrebno da se na ovaj tekst vraćate, jer ste se susreli sa ovom problematikom.

dubinsko-pranje

hor-iz-drugog-ugla

koko-grooming

BKUkupno 1 komentar

  1. Vesna

    Sjajan tekst, izuzetno lepo napisano, precizno i lako za shvatiti. Hvala puno na tako jasnom objašnjenju, upravo to nam je potrebno da znamo.

Ostavite komentar